PROGRAM KEMPEN KESEDARAN PENCEGAHAN KEBAKARAN HUTAN DAN TAKLIMAT KESALAHAN HUTAN

Aktiviti terkini |17 Feb 2020

Tempat Aktiviti:
Hutan Taman Negeri Paya Gambut Ayer Hitam Utara

Tujuan Aktiviti :
• Meningkatkan kesedaran dan mendedahkan kepada semua komuniti tentang bahaya hutan terhadap alam sekitar.
• Memberi penerangan mengenai tips keselamatan dan kesalahan terhadap hutan simpan.

Kelebihan Aktiviti :
• Tujuan program ini adalah untuk memberi pendedahan dan kededaran kepada masyarakat setempat tentang pentingnya menjaga hutan taman negeri.
• Selain itu, ia juga dapat memberi kesedaran tentang mencegah kebakaran hutan dan juga kesalahan yang selalu dilakukan oleh masyarakat terhadapa hutan.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :