PROGRAM ADVOKASI KLIK DENGAN BIJAK

Aktiviti terkini |22 Januari 2020

Tempat Aktiviti:
Sk Parit Nawi, Muar

Tujuan Aktiviti :
• Meningkatkan kesederan dan mendedahkan kepada pelajar tentnag hak mereka dalam perkhidmatan komunikasi dan multimedia.
• Memberi penerangan mengenai tips keselamatan panduan penggunaan internet dengan bijak dan positif dalam kalangan masyarakat.

Kelebihan Aktiviti :
• Diharapkan dengan adanya program seperti ini dapat memberi manfaat kepada semua murid dan guru serta memberi impak positif kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ini.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :